Disclaimer Lumin Special Lighting BV

 

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Lumin Special Lighting BV. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te publiceren, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Lumin Special Lighting BV. De op deze website getoonde informatie wordt door Lumin Special Lighting BV met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Lumin Special Lighting BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze gepubliceerde informatie. De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het recht om met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigingen door te voeren ligt te allen tijde bij Lumin Special Lighting BV. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Lumin Special Lighting BV sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.